Podrška

Često postavljena
pitanja

Aplikacija je prvenstveno namijenjena restoranima i ugostiteljskim objektima koji su specijalizovani ili u svojoj ponudi imaju vršenje usluga pripreme i dostave obroka za zaposlene radnike u firmama koje su ugovorne strane restoranu.

Sa korišćenjem aplikacije T-obrok prilkom obavljanja Vaše uslužne djelatnosti pripreme i dostave obroka za zaposlene u firmama partnerima može početi veoma brzo i jednostavno. Period u kojem naš tim stručnjaka uspjeva obučiti Vaše osoblje za korišćenje aplikacije je najviše 10 dana.

Ukoliko imate ili ukoliko planirate otpočeti saradnju sa nekim od restorana koji nudi usluge dostave obroka za Vaše zaposlene radnike, korišćenje aplikacije T-obrok može značajno da unapredi Vaš partnerski odnos sa restoranom. Jedino što je potrebno za Vas jeste pronalazak pravog partnera za dostavu hrane u Vašu firmu.

Broj dana koji je unapred potreban za zakazivanje narudžbe od strane zaposlenih određuje sam restoran. Najčešće se kao broj dana koji su potrebni radi definisanja narudžbi za određeni dan zahtijeva naručivanje obroka jedan ili dva dana unaprijed.

Mogućnost otkazivanja, kao i broj dana u kojem se može vršiti otkazivanje narudžbe određuje restoran koji dostavlja hranu. Taj period se najčešće poklapa sa brojem dana koji je potreban za zakazivanje narudžbe.

Radnici mogu u bilo koje vrijeme zakazati svoju narudžbu za određeni dan (unaprijed u periodu u kojem restoran sam odredi). Restoran je u obavezi da hranu dostavlja po unaprijed ustaljenom dogovoru sa firmom.

Želite li dodatne informacije o aplikaciji T-obrok?

Zakažite prezentaciju, popunite zahtijev, kliknite na sljedeće dugme