Наручи топли оброк на клик

Апликација која омогућава једноставну и лаку наруџбу топлих оброка радницима фирми које имају склопљен уговор са рестораном за испоруку хране.
Ресторан има могућност креирања менија, додавања нови фирми/корисника, и планирање испоруке.

Преузми апликацију
iphoneX iphoneX

1. Запослени се пријављују са својим креденцијалима или са QR кодом на wеб апликацију или мобилну апликацију

2. Обаве наруџбу - (могућност наруџбе за више дана) могућност отказивања или промјене наруџбе у предвиђеном рок

3. Промјена локације испоруке (за фирме које имају више пословница и раднике којима је одобрена промјена локације)

Испробајте
iphoneX

На основу извршених наруџби ресторан

1. Врши издавање намирница из магацина (количине по јелима и за одабрани период)

2. На основу извјештаја о наруџбама врши паковање и испоруку оброка фирмама

Испробајте
iphoneX

1. Код испоруке оброка радник провлачи QR код

2. Онај ко је вршио доставу или на траци гдје се врши подјела хране очитвањем QR кода добија информације о наруџби и евидентира испоруку

Испробајте
iphoneX iphoneX

1. Фирма добија извјештаје о наруџбама својих запослених

2. Ресторан има на располагању низ извјештаја укљчцујући и извјештаје о испорученим оброцима

Испробајте
iphoneX iphoneX

Радник има историјат предходних наруџби

Испробајте
iphoneX iphoneX

Након извршених наруџби ресторан на основу извјештаја о наруџбама врши паковање и испоруку оброка фирмама

Испробајте

Ресторан на клик

Апликација која омогућава једноставну и лаку наруџбу топлих оброка радницима фирми које имају склопљен уговор са рестораном за испоруку хране.

service_img
service_img

Храна коју волите

Наручи топли оброк на клик

Испробајте

Савршена апликација за наруџбу топлих оброка

Функционалности апликације зависе од додијељене улоге

Намирнице

Могућност додавање неограниченог броја намирница које су потребне за креирање јела

Јела

Креирање јела, по нормативима које су потребне за његову израду

Мени

Kreiranje menija za različite dane, kao i mogućnost izbora koji meni će biti vidljiv kojoj firmi i u kojoj smjeni

Извјештаји

Ресторан има могућност прегледа извјештаја који се односе на оброке, јела, намјернице, паковање и преузимање

Испорука

Код испоруке оброка очитава се QР код корисника чиме се очитава његова наруџба и евидентира преузимање оброка

Магацин

Праћење потребних количина намјерница за прављење оброка за изабрани период

Фирме

Ресторан има могућност додавање неограниченог броја фирми чији корисници ће имати могућност коришћења апликације

Подешавање

Могућност измјене боја, лога и почетне слике за кориснике

Галерија

Додавање слика које се могу доодавати код креирања оброка у менију

Наруџбе

Фирме имају могућност збирних наруџби, за више радника одједном

Извјештаји

Преглед извјештја који обухватају: преглед свих наружби, оброка, као и евиденцију који радници су изврсили наруџбу

Корисници

Фирма има могућноста додавања нових радника, деактивирање радника за вријеме годисњег одмора и активацију радника

Наруџба

Наруџба оброка за више дана унапријед

Отказивање наруџбе

Промјена локације

за раднике фирми које имају већи број пословница

Историјат наруџби

Уређивање профила

Збирне наруџбе

Корисници којима су дата овлашћења могу да обаве поруџбу већег броја оброка (за цијелу фирму)